Een passende oplossing voor uw spraakproblemen

Hetzij door een glimlach, een gebaar, een enkel woord of een verhaal, de communicatie met je kind staat toe het leven samen te delen.

Logopedie

Stottertherapie

P.E.P.