Logopedie

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten van een kind in of bij de mond. Deze mondgewoonten kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor.


Open mondgedrag, afwijkend slikken(tongpersen) en duimzuigen/vingerzuigen/speen zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten.
Er bestaat een duidelijk verband tussen mondgewoonten en het spreken. Afwijkend mondgedrag heeft vaak een spraakprobleem tot gevolg zoals het slissen. Ook heeft het gevolgen voor de gebitsstand. Dan vindt de logopedische begeleiding vaak plaats in overleg met behandelend tandarts en/of orthodontist waarbij er veelal gebruik wordt gemaakt van OMFT.