Logopedie

Dyslexie

Dyslexie

Lees- en spellingsproblemen hangen vaak samen met spraak- en taalproblemen. Kinderen met lees- en spellingsproblemen hebben vaak moeite met het automatiseren van de klank- tekenkoppelingen en met het waarnemen van klanken. Ook kunnen kinderen moeite hebben met het onthouden van losse gegevens zoals kleuren en namen. Ook het taalbewustzijn, zoals rijmen en woorden in klankgroepen verdelen, is zwak. Aan het eind van groep 2 kent het kind nauwelijks letters.


Het leren lezen verloopt moeizaam. Ook de auditieve vaardigheden (hakken en plakken) is lastig voor het kind.
Een goede begeleiding al in een vroeg stadium kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van lees- en spellingsproblemen.