Logopedie

Stem

Stem

Door intensief of verkeerd stemgebruik kan de keel geïrriteerd raken, de keel voelt pijnlijk of branderig aan. Er wordt vaak gehoest of gekucht en er kan heesheid ontstaan. Wanneer deze klachten veelvuldig voorkomen kan er een stemprobleem ontstaan. Dit is een aandoening van de stem waarbij de stem hees of schor klinkt, te laag of juist te hoog klinkt en de stem kan ook wegvallen.

Stemproblemen kunnen ook een organische oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld stembandverlamming, poliepen of stembandknobbeltjes. De logopedische begeleiding richt zich dan op het aanleren van een andere manier van spreken. Met logopedie kunnen de klachten worden verminderd of verholpen. Zowel bij volwassenen als ook bij kinderen komen stemproblemen voor.