Logopedie

Taal

Taal

Taalontwikkeling is het leren begrijpen en gebruiken van klanken, woorden en zinnen. Dit proces start al bij de geboorte. Het is een ingewikkeld proces dat verloopt volgens bepaalde stadia. Sommige kinderen ontwikkelen zich langzamer of anders in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Bij een vertraagde taalontwikkeling begint een kind te laat met het leren van taal, een kind begint bijv. te laat met het maken van zinnen. Bij een afwijkende taalontwikkeling verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan normaal. Er kunnen zowel problemen zijn met de woord- en/of zinsproductie als met woord- en/of zinsbegrip.

Er kunnen ook taalproblemen optreden a.g.v. van een hersenbeschadiging zoals afasie. Mensen met afasie kunnen problemen hebben met het uiten van taal, met het begrijpen van geschreven en gesproken taal en met schrijven.